Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Aktualności

Węza pszczela, z której wykonywaliśmy świece- fot. Joanna Jadeszko

O bartnictwie na I Festiwalu Nauki

10 i 11 czerwca na Rynku Zygmunta Augusta odbył się I Festiwal Nauki w Augustowie. Nadleśnictwo Augustów przygotowało specjalne stoisko poświęcone bartnictwu i ochronie zapylaczy w lesie. Ekspozycja nadleśnictwa wzbudziła duże zainteresowanie, i co cieszy, szczególnie młodzieży i dzieci. Tak...

Czytaj więcej
Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

Światowy Dzień Pszczół w Puszczy Augustowskiej

20 maja po raz piąty obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Ustanowiony on został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2018 roku. W tym dniu podkreśla się, jak ważne dla bioróżnorodności Ziemi są gatunki zapylające, zwłaszcza pszczoły. Zwraca się także uwagę na zagrożenia dla tych...

Czytaj więcej
Miesjce spotkania

Warsztaty pszczelarskie na Buduku

12 maja w Nadleśnictwie Głęboki Bród przy osadzie Buduk odbyły się warsztaty pszczelarskie zorganozwanie w ramach projektu pn." Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. Lp- lasy pszczołom pszczoły lasom". Celem warsztatów było...

Czytaj więcej
Omawianie wyboru lokalizacji łąk kwietnych

Wizyta w Nadleśnictwie Głęboki Bród

29.04 br. odwiedziliśmy Nadleśnictwo Głęboki Bród. Celem wizyty był przegląd powierzchni przeznaczonych do realizacji działań projektowych. Wspólnie wybraliśmy sosny przeznaczone do dziania barci. Omówiliśmy wspólne działania oraz przedstawiliśmy stan realizacji projektu. Zwróciliśmy uwagę na...

Czytaj więcej
Wszyscy uczestnicy warsztatów- fot. Joanna Jadeszko

Zapraszamy na relację z warsztatów bartnych

W ramach projektu dotyczącego pszczoły augustowskiej, 12 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Augustów odbyły się warsztaty bartne.   W praktycznych zajęciach dotyczących dziania barci i kłód bartnych wzięli udział leśnicy z nadleśnictw: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Szczebra i delegacja...

Czytaj więcej
Wizyta w Nadleśnictwie Szczebra

Poprawa warunków bytowania pszczoły augustowskiej w Nadleśnictwie Szczebra

Pod koniec marca udaliśmy się do Nadleśnictwa Szczebra w celu omówienia propozycji lokalizacji działań z zakresu czynnej ochrony pszczoły augustowskiej i zapylaczy. Pracownicy bardzo ambitnie podeszli do tematu i przedstawione przez nich propozycje i wybory drzew bartnych, lokalizacji łąk i oczek...

Czytaj więcej
„Gospodarska” wizyta w Nadleśnictwie Pomorze

„Gospodarska” wizyta w Nadleśnictwie Pomorze

18 marca dokonaliśmy objazdu planowanych lokalizacji zadań  projektu „Puszcza augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”, które będą zrealizowane w tym roku.     Pracownicy Nadleśnictwa Pomorze...

Czytaj więcej
Jak dziano barcie w Białowieskim Parku Narodowym w XIX w.

Jak dziano barcie w Białowieskim Parku Narodowym w XIX w.

Bartnictwo w Polsce, w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością.  Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że stało się modne. Jedni traktują bartnictwo jako hobby, inni jako ochronę czynną pszczół i wielowiekowej tradycji bartnictwa polskiego, ale jest też grono osób które...

Czytaj więcej

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw