Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

O projekcie

Nadleśnictwo Augustów opracowało i złożyło projekt na wdrażanie planów zarządzania ekosystemami pt.: "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP– lasy pszczołom pszczoły lasom."

Celem projektu jest stworzenie nowych i poprawa istniejących warunków bytowania zapylaczy w lesie oraz przywrócenie pierwotnej rasy pszczoły augustowskiej linii M w Puszczy Augustowskiej.

 

10.06.2021 roku ogłoszono wyniki naboru projektów w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa.

 

W naborze na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami zarejestrowano 19 wniosków na łączną kwotę ponad 58,3 mln zł (13,5 mln euro). Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosiła ok. 25,4 mln zł (5,9 mln euro), co oznacza, że została przekroczona ponad dwukrotnie. Dofinansowanie otrzymało 10 projektów.

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Środowisko dofinansowanie otrzymało 29 projektów (14 w ramach FMG, 10 w ramach ekosystemów oraz 5 projektów w konkursie Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi).

 

Miło nam poinformować, że Nadleśnictwo Augustów otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 398 938,00 zł. Wartość projektu wynosi 2 822 280,00 zł.

Partnerami krajowymi Nadleśnictwa Augustów są nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Szczebra oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Augustowie. Partnerami zagranicznymi jest: Państwowy Rezerwat Przyrody Szulgan Tasz z Rosji oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Grodzieński Leshoz z Białorusi.

Okładka książki

Ukazała się publikacja „Podstawy bartnictwa z elementami pszczelarstwa leśnego”

Czytaj więcej
Główne założenia projektowe

Główne założenia projektowe

Czytaj więcej
Procedura wyboru Projektu

Procedura wyboru Projektu

Czytaj więcej

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw