Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Druga wizyta leśników z Polski w Auksztockim Parku Narodowym

Uczestnicy wyjazdu wraz z pracownikami Litewskich Parków Narodowych- fot. Adam Sieńko
Uczestnicy wyjazdu wraz z pracownikami Litewskich Parków Narodowych- fot. Adam Sieńko

W dniach 14 – 17 sierpnia miał miejsce drugi wyjazd delegacji nadleśnictw Puszczy Augustowskiej do Auksztockiego Parku Narodowego. Wymiana delegacji odbyła się w ramach projektu „Puszcz Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom” .

Głównym wydarzeniem był udział w festynie kończącym sezon pszczelarski, ale relację z tego wydarzenia zdaliśmy już wcześniej. Trzeciego i czwartego dnia poznawaliśmy walory przyrodnicze Parku, przedstawiono nam działania ochronne realizowane z funduszy zewnętrznych, omawialiśmy możliwość dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Miłą niespodzianką był przygotowany i ustawiony przy siedzibie Łabonarskiego Parku Krajobrazowego model barci, na którym wspólnie przybiliśmy pamiątkową tabliczkę. Tekst przygotowany przez naszych partnerów w pełni oddaje zasady i cel naszej współpracy, dlatego zamieszczamy go poniżej (pisownia oryginalna):

Ten ul przypomina o bartnictwie-dziedzictwie naszych przodków-i o związku z naturą. Pszczoły przypominają nam o owocności nieustannej współpracy i wskazują, jak szacunek i zrozumienie mogą zbudować głęboką przyjaźń między Nadleśnictwem Augustów a dyrekcje Auksztockiego Parku Narodowego i Łabonarskiego Parku Regionalnego.”

Mamy nadzieję na dalsze kontakty w następnych już projektach, a za przygotowanie pobytu mówimy serdeczne:

Labai ačiū i Iki (dziękuję bardzo i do zobaczenia)

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw