Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Aktualności

Omawianie wyboru lokalizacji łąk kwietnych

Wizyta w Nadleśnictwie Głęboki Bród

29.04 br. odwiedziliśmy Nadleśnictwo Głęboki Bród. Celem wizyty był przegląd powierzchni przeznaczonych do realizacji działań projektowych. Wspólnie wybraliśmy sosny przeznaczone do dziania barci. Omówiliśmy wspólne działania oraz przedstawiliśmy stan realizacji projektu. Zwróciliśmy uwagę na...

Czytaj więcej
Wszyscy uczestnicy warsztatów- fot. Joanna Jadeszko

Zapraszamy na relację z warsztatów bartnych

W ramach projektu dotyczącego pszczoły augustowskiej, 12 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Augustów odbyły się warsztaty bartne.   W praktycznych zajęciach dotyczących dziania barci i kłód bartnych wzięli udział leśnicy z nadleśnictw: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Szczebra i delegacja...

Czytaj więcej
Wizyta w Nadleśnictwie Szczebra

Poprawa warunków bytowania pszczoły augustowskiej w Nadleśnictwie Szczebra

Pod koniec marca udaliśmy się do Nadleśnictwa Szczebra w celu omówienia propozycji lokalizacji działań z zakresu czynnej ochrony pszczoły augustowskiej i zapylaczy. Pracownicy bardzo ambitnie podeszli do tematu i przedstawione przez nich propozycje i wybory drzew bartnych, lokalizacji łąk i oczek...

Czytaj więcej
„Gospodarska” wizyta w Nadleśnictwie Pomorze

„Gospodarska” wizyta w Nadleśnictwie Pomorze

18 marca dokonaliśmy objazdu planowanych lokalizacji zadań  projektu „Puszcza augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”, które będą zrealizowane w tym roku.     Pracownicy Nadleśnictwa Pomorze...

Czytaj więcej
Jak dziano barcie w Białowieskim Parku Narodowym w XIX w.

Jak dziano barcie w Białowieskim Parku Narodowym w XIX w.

Bartnictwo w Polsce, w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością.  Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że stało się modne. Jedni traktują bartnictwo jako hobby, inni jako ochronę czynną pszczół i wielowiekowej tradycji bartnictwa polskiego, ale jest też grono osób które...

Czytaj więcej
Stanowisko Nadleśnictwa

Stanowisko Nadleśnictwa

28 grudnia 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.  Głównym tematem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Leśnego Parku Kulturowo-Edukacyjnego przy Bulwarze nad rz. Nettą w Augustowie. Z...

Czytaj więcej
Konferencja inaugurująca projekt czynnej ochrony pszczoły augustowskiej

Konferencja inaugurująca projekt czynnej ochrony pszczoły augustowskiej

8 października odbyła się konferencja inaugurująca projekt  „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”. Na początku konferencji podpisano umowę o dofinansowaniu. Projekt uzyskał...

Czytaj więcej
Wiosenny przegląd kłód i barci w 2021 r.

Wiosenny przegląd kłód i barci w 2021 r.

Po długim wiosennym okresie ochłodzenia, już w pierwszych ciepłych dniach ( od 12 maja) rozpoczęliśmy wiosenny przegląd barci i kłód bartnych w Nadleśnictwie Augustów. Po zakończeniu przeglądu podamy pełną informację o naszych rojach pszczół. Dzisiaj jako ciekawostkę przedstawiamy zagadnienie...

Czytaj więcej

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw