Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

3 lata szybko minęło !!!

"Na zdjęciu Dyrektor RDLP w Białymstoku, który wziął udział w konferencji"/ fot. Marek Węgrzynowicz

14.03.2024 r. w Nadleśnictwie Augustów odbyła się konferencja podsumowująca działania leśników z Puszczy Augustowskiej jakie realizowano w ramach projektu „Puszcz Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom.” od czerwca 2021 r. do marca 2024 r.

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali wymienionych wystąpień:

 „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- Lasy pszczołom Pszczoły lasom”- cele, działania, osiągnięte efekty- dr inż. Adam Sieńko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów;

 „Obraz pyłkowy miodów pozyskanych z barci i mini pasiek na terenie lasów Puszczy Augustowskiej”- dr hab. Teresa Szczęsna,    mgr inż. Aneta Porębska, mgr Katarzyna Kusyk. Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa;

„Zdrowie pszczół w Puszczy Augustowskiej”- dr n. wet. Anna Gajda, SGGW w Warszawie

„Pszczoły w Puszczy Augustowskiej - Raport z badań przynależności podgatunkowej pszczół”- dr hab. Dariusz Gerula, Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa;

„Pochodzenie pszczół miodnych z Puszczy Augustowskiej w świetle badań DNA”- dr hab. Andrzej Oleksa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Przyrodnicze i społeczne znaczenie działań Nadleśnictw Puszczy Augustowskiej w ramach projektu „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- Lasy pszczołom Pszczoły lasom”- prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, Politechnika Białostocka.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać referatów, ale również obejrzeć 3 pięciominutowe filmy stworzone specjalnie na poczet projektu, które w wizualnej formie przedstawiają główne założenia i efekty projektu, ale również obrazują, jak dokładnie przebiegały.

Całość konferencji była transmitowana na kanale YouTube. Zachęcamy do odtworzenie wszystkich wystąpień.

 

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w konferencji.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw