Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Ukazała się publikacja „Podstawy bartnictwa z elementami pszczelarstwa leśnego”

Okładka książki
Okładka książki

Jednym z działań w ramach projektu pn. " Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom" dofiansowanego ze środków tzw. funduszy norweskich  jest publikacja książki „Podstawy bartnictwa z elementami pszczelarstwa leśnego”.

Autorem publikacji jest Adam Sieńko. Książka została wydana w języku polskim i angielskim.

W książce  przedstawiono między innymi podstawowe informacje związane z „doświadczeniami bartnymi” autora oraz  zasady dziania barci urozmaicone licznymi fotografiami.

Poniżej publikacja po pobarania w dwóch wersjach językowych.

pdfinternet_augustow---pl.pdf4.42 MB

pdfinternet_augustow---en.pdf4.46 MB

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw