Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Procedura wyboru Projektu

Procedura wyboru Projektu

Nadleśnictwo Augustów opracowało i złożyło projekt na wdrażanie planów zarządzania ekosystemami pt.: "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP– lasy pszczołom pszczoły lasom". W naborze na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami zarejestrowano 19 wniosków na łączną kwotę ponad 58,3 mln zł (13,5 mln euro). Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosiła ok. 25,4 mln zł (5,9 mln euro), co oznacza, że została przekroczona ponad dwukrotnie.

 

10.06. 2021 roku ogłoszono wyniki naboru projektów w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Środowisko dofinansowanie otrzymało 29 projektów (14 w ramach FMG, 10 w ramach ekosystemów oraz 5 projektów w konkursie Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi).

 

pdfDecyzja o przyznanym dofiansowaniu.jpg165.28 KB

pdfInformacja-o-wyniku-oceny-merytorycznej-ii-stopnia.pdf789.01 KB

pdfKarta-oceny-merytorycznej-ii-stopnia-pierwszy-ekspert.pdf585.75 KB

pdfKarta-oceny-merytorycznej-ii-stopnia-drugi-ekspert.pdf595.09 KB

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw