Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Leśnicy prelegentami na 60 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach

Leśnicy podczas wygłaszania prezentacji- fot. Joanna Jadeszko
Leśnicy podczas wygłaszania prezentacji- fot. Joanna Jadeszko

W dniach 14-15 marca 2023 roku w auli Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach odbyła się 60 Naukowa Konferencja Pszczelarska.

 

Konferencja zgromadziła najwybitniejszych naukowców zajmujących się pszczelarstwem i pszczołami. Referaty wygłaszane dotyczyły różnych dziedzin i specjalizacji, począwszy od badań genetycznych a kończąc na praktycznych aspektach pszczelarstwa.

Na zaproszenie  organizatorów Konferencji: Instytut Ogrodnictwa Inhort Skierniewice, Zakład Pszczelarstwa IO w Puławach i Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, przedstawiliśmy referat dotyczący realizowanego projektu pn. „ Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Nasza prezentacja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Odebraliśmy wiele podziękowań i wyrazów uznania za zrealizowane działania i życzenia sukcesów przy dalszych planowanych przedsięwzięciach.

Uczestnictwo w konferencji umożliwiło delegacji nadleśnictwa  nawiązanie kolejnych nowych kontaktów z przedstawicielami świata nauki i spotkanie z licznym gronem znajomych naukowców.

Z załączeniu znajduje się prezentacja naszego wystąpienia. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

pdfpulawy-14.03.2023--pa.pdf9.85 MB

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw