Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Działania ochrony czynnej zapylaczy zrealizowane w 2022 r. przez leśników z Puszczy Augustowskiej

Koordynatorzy projektu
fot. Grzegorz Maksimowski

17 lutego dobyło się spotkanie koordynatorów projektu „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”

 

Podsumowaliśmy wykonanie działań z roku 2022 oraz przedstawiliśmy i omówiliśmy plan działań na rok 2023.

W roku 2022:

- powstało łącznie 46,60 ha łąk kwietnych;

- posadziliśmy 20,72 ha remiz-sadów;

- zakupiliśmy 32 hotele dla zapylaczy i 317 domków dla zapylaczy;

- zorganizowano 2 spotkania warsztatowe z doświadczonymi pszczelarzami;

- zrealizowano i wyemitowani dwa odcinku filmu promocyjnego;

- wspólnie wydzialiśmy i zawiesiliśmy 26 kłód i wydzialiśmy 19 barci;

- zakupiliśmy 81 szt. uli drewnianych typu warszawskiego;

- wsiedlono 54 szt. roi pszczoły augustowskiej;

- wykonano 24 oczka wodne;

- zakupiliśmy ponad 140 wiader syropu do dokarmiania pszczół;

- każdy opiekun otrzymał niezbędny sprzęt do obsługi uli i barci;

- przeprowadzono badania laboratoryjne- wyniki wkrótce.

Został już złożony wniosek o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Projektu zgodnie z wnioskiem wynosi ponad 38%.

Rok 2023 stawia przed nami jeszcze większe wyzwania. Jesteśmy przekonani, że współpraca popłaca i zrealizujemy wszystkie działania zgodnie z Projektem.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw