Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Zapraszamy na relację z warsztatów bartnych

Wszyscy uczestnicy warsztatów- fot. Joanna Jadeszko
Wszyscy uczestnicy warsztatów- fot. Joanna Jadeszko

W ramach projektu dotyczącego pszczoły augustowskiej, 12 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Augustów odbyły się warsztaty bartne.

 

W praktycznych zajęciach dotyczących dziania barci i kłód bartnych wzięli udział leśnicy z nadleśnictw: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Szczebra i delegacja Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na początku na sali konferencyjnej przedstawiono relację z  realizowanych działań projektowych oraz obejrzano film o dzianiu kłody bartnej. Później uczestnicy warsztatów udali się w teren. Każda grupa przyszłych bartników miała do wydziania kłodę bartną. Dodatkowo wszyscy uczestniczyli w wykonaniu barci w sośnie rosnącej na tzw. Lisim ogonie.

Narzędzia bartne zostały wykonane i przekazane w ramach działań projektowych. W trakcie dziania „instruktorzy” z nadleśnictwa Augustów przekazywali swoją wiedzę dotyczącą parametrów, zasad i techniki dziania. Omawiano warunki wyboru lokalizacji kłód i barci. Adepci bartnictwa uzyskali materiały w postaci płytki  CD z filmem instruktarzowym i materiał zawierający syntezę publikacji dotyczącej bartnictwa w Puszczy Białowieskiej.

Wydziane kłody zostały zabrane przez uczestników warsztatów, a nad barcią musimy jeszcze popracować. Wszyscy zadeklarowali dalsze prace przy wykonaniu kłód i barci w ramach projektu. W roku bieżącym jest zaplanowane wykonanie 19 barci i 26 kłód bartnych w nadleśnictwach Puszczy Augustowskiej.

Przypominamy, że projekt „Puszcza augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom” otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw