Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

„Gospodarska” wizyta w Nadleśnictwie Pomorze

18 marca dokonaliśmy objazdu planowanych lokalizacji zadań  projektu „Puszcza augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”, które będą zrealizowane w tym roku.  

 

Pracownicy Nadleśnictwa Pomorze wskazali wybrane przez siebie powierzchnie do zagospodarowania na łąki kwietne, wybrane drzewa do dziania barci, miejsca zawieszenia kłód bartnych oraz postawienia mini pasiek, a także lokalizację planowanych oczek wodnych.  Wymieniliśmy się doświadczeniami z wcześniej zrealizowanych projektów. Wspólnie uznaliśmy, że  wskazane miejsca są zgodne z założeniami Projektu. Należy podkreślić duże zaangażowanie i zrozumienie potrzeb Projektu przez pracowników nadleśnictwa. Oby tak dalej!

 

Przypominamy, że projekt otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw