Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Konferencja inaugurująca projekt czynnej ochrony pszczoły augustowskiej

8 października odbyła się konferencja inaugurująca projekt  „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Na początku konferencji podpisano umowę o dofinansowaniu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, czyli z tzw. Funduszy Norweskich.

Podpisy pod umową złożyli: Pani Diana Piotrowska p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, reprezentująca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak.

W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

  1. Bartnictwo w Polsce -mgr inż. Piotr Kiersnowski  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pdfbartnictwo-w-polsce.pdf5.57 MB
  2. Pszczoła środkowoeuropejska linii Augustowska – dawniej i  Dzisiaj - Dr hab. Zbigniew Kołtowski  Instytut Ogrodnictwa  Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa w Puławach pdfpszczola-augustowska---wczoraj-i-dzisiaj-kolor.pdf1.56 MB
  3. Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych –dr inż. Adam Kwiatkowski RDLP Białystok, Politechnika Białostocka Instytut Nauk Leśnych pdfzapylacze-w-lesie.pdf6.77 MB
  4. Omówienie projektu: Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uartowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom"- dr inż. Adam Sieńko pdfpuszcza-augustowska-i-bartnictwo-szansa-na-uratowanie-ostatniej-ostoi-rodzimej-pszczoly-augustowskiej.pdf7.57 MB

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, samorządów, pszczelarzy, służb sanitarnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Ożywiona i wielowątkowa dyskusja dowodziła ważności poruszonych zagadnień i zasadności planowanych działań w ramach projektu na terenie pięciu nadleśnictw Puszczy Augustowskiej.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw