Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Wiosenny przegląd kłód i barci w 2021 r.

Wiosenny przegląd kłód i barci w 2021 r.

Po długim wiosennym okresie ochłodzenia, już w pierwszych ciepłych dniach ( od 12 maja) rozpoczęliśmy wiosenny przegląd barci i kłód bartnych w Nadleśnictwie Augustów. Po zakończeniu przeglądu podamy pełną informację o naszych rojach pszczół.

Dzisiaj jako ciekawostkę przedstawiamy zagadnienie dawniej określane  jako „szkody” w barciach i kłodach.

 

Tak jak w całym otaczającym nas świecie,  sukces i potrzeby życiowe jednej grupy to podstawa przetrwania,  ale dla drugiej grupy  staje się to porażką,  a nawet unicestwieniem. Nie inaczej jest w przypadku pszczół zasiedlających nasze barcie i kłody. Podczas przeglądu stwierdziliśmy w trzech przypadkach fakt zajęcia zasiedlonych kłód bartnych przez kunę, dzięcioła i sikorę. Zarówno dzięcioł i kuna uszkadzając śniot ( drewniana gruba deska zakrywająca miejsce drążenia kłody ) dostały się do wnętrza kłody wyjadając miód, wosk i zimujące pszczoły. W jednej „zrabowanej” kłodzie osiedliła się sikora.

 

Utrata trzech roi nie jest jednak porażką naszych bartników. Bez barci i kłód nie byłoby pszczół, które je zasiedliły, nie byłoby „szkodników” je pożerających i nie byłoby nowego miejsca gniazdowania sikory. To zjawisko znane jest od stuleci. Zwiększenie różnorodności biologicznej lasu i jej utrwalanie to wszak jeden z głównych celów działalności leśników.

 

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw