Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

20 maj- Światowy Dzień Pszczół

fot. Adam Kolator
fot. Adam Kolator

Światowy Dzień Pszczół z inicjatywy Słowenii został ustanowiony w 2018 przez ONZ.

Celem tego wyjątkowego dnia jest podkreślenie znaczenia pszczół,  bez których nie byłoby żywności- ponad 87 proc. gatunków roślin na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Niestety głównym zagrożeniem dla istnienia populacji zapylaczy i pszczół jest człowiek i jego działalność. m.in.  powodem ich ginięcia jest nieprawidłowe i zbyt częste stosowanie środków ochrony roślin, wywołujące ich zatrucie.

Augustowscy leśnicy wspólnie z innymi jednostkami już od 2012 r. realizuje działania zmierzające do stwarzania i poprawy warunków bytowania pszczół i zapylaczy w lasach.

W przeciągu tych kilkunastu lat, Nadleśnictwo Augustów zrealizowało dwa duże projektu dofinansowane ze środków funduszy norweskich tj:

- w latach 2014-2016 „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”

- w latach 2021-2024 „Pszczoła augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej”. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Oto kilka z działań jakie udało nam się zrealizować, a było ich znacznie więcej:

- założyliśmy 46,6 ha łąk kwietnych,

- założyliśmy 34,72 ha remiz-sadów

- wykonaliśmy 58 oczek wodnych

- powstała ponad setka kłód i barci

- wsiedliliśmy 125 roi pszczoły augustowskiej ( 81 do uli, 44 do kłód i barci).

Wraz z nabywaniem kolejnych doświadczeń wiemy, że nie możemy poprzestać na tym co udało nam się osiągnąć a wręcz przeciwnie- musimy kontynuować nasze działania. Będziemy sie oto starać.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw