Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Międzynarodowa kłoda przyjaźni

"Kłoda przyjaźni wisząca przy siedzibie Nadleśnictwa Augustów"/ fot. Joanna Jadeszko

15 marca wspólnie z partnerami zagranicznymi projektu dokonaliśmy symbolicznego udostępnienia pszczołom kłody bartnej.

Kłoda zajęła miejsce dotychczasowej kłody wykonanej przez bartników z Baszkirii. Nowa kłoda wydziana została w trakcie jubileuszowego X Barciowiska w lipcu 2023 roku przez przedstawicieli Auksztockiego Parku Narodowego z Litwy i Huculskiego Parku Narodowego z Ukrainy.

Mamy nadzieję, że już niedługo ( przełom maja i czerwca) nowa pszczela rodzina wprowadzi się od nowej kłody.

 Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw