Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Po raz drugi gościliśmy naszych partnerów zagranicznych

Wizyta zagranicznych delegacji w Nadleśnictwie Augustów
Wizyta zagranicznych delegacji w Nadleśnictwie Augustów

W ubiegłym tygodniu gościliśmy delegacje partnerów Projektu "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom".

Przedstawiciele Auksztockiego Parku Narodowego z Litwy i Parku Narodowego Huculszczyzna z Ukrainy wzięli udział w X-tym jubileuszowym Barciowisku.

Podczas wizyt terenowych zostały im przedstawione zrealizowane działania projektowe oraz walory Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska została też pokazana w trakcie spływu Kanałem Augustowskim z Augustowa do Gorczycy.

Delegacja z Ukrainy miała dodatkowo zorganizowany pobyt w Wigierskim Parku Narodowym i ośrodku hodowli głuszca w Nadleśnictwie Głęboki Bród.

Kilkudniowy pobyt pozwolił na wzajemną wymianę doświadczeń związanych z ochroną zapylaczy i przedstawienie swoich działań i pracy codziennej.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw