Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Kłoda bartna Przyjaźni i Współpracy

Kłoda bartna Przyjaźni i Współpracy
Przedstawiciele Polski, Litwy i Ukrainy przy wspólnie wydzianej kłodzie bartnej"/ fot. Marek Węgrzynowicz

W X-tym Barciowisku brały między innymi drużyny z Ukrainy i Litwy. Jedną z kłód bartnych wydziała drużyna składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa Augustów, Huculskiego Parku Narodowego z Ukrainy i Auksztockiego Parku Narodowego z Litwy. Współpraca przy dzianiu zaowocowała powstaniem pięknej kłody, która od razu uzyskała nazwę kłody Przyjaźni i Współpracy. Zgodnie ustalono, że kłoda zawiśnie na sośnie przy nadleśnictwie Augustów i będzie doskonała promocją bartnictwa i międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony zapylaczy.

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw