Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Dbamy o dobrostan naszych rodzin pszczelich

Ramka wyjęta z jednego z uli- fot. Joanna Jadeszko
Ramka wyjęta z jednego z uli- fot. Joanna Jadeszko

Jednym z działań w ramach projektu jest wykonanie analiz laboratoryjnych przynależności gatunkowej pszczół i analiza pyłkowa miodu.

W tym celu zostało pobrane blisko 150 prób pszczół ( po 250 pszczół na badanie warrozy, próbki czerwiu na badanie warrozy oraz 5 razy po 30 pszczół na badanie chorób ). Pobrano także 50 prób miodu. Było to pracochłonne zajęcie, (a czasami bolesne), ale udało się zebrać próby i wysłać do analiz. Analizy dokonuje:

- Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,

-  Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Pszczelnictwa w Puławach

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Po wykonaniu badań otrzymujemy stosowny raport z wynikami i wnioskami. Badania mają dać informację o stanie zdrowotności rodzin pszczelich. Jest to bardzo ważne ze względu na przekonanie przeciwników i oponentów projektu, że nasze rodziny pszczele  nie są zagrożeniem dla pasiek pszczelarzy. Analiza pyłkowa miodu wskaże nam główne źródła pozyskiwania pokarmu prze pszczoły w Puszczy Augustowskiej.

Przy okazji dokonaliśmy przeglądu mini pasiek. Można stwierdzić, że opiekunowie poszczególnych uli wkładają sporo pracy na ich opiekę. Poza jednostkowym przypadkiem ucieczki roju wszystkie mini pasieki są w dobrej kondycji i rokują na bezpieczne przezimowanie. Dodać należy, że wszystkie ule w stosownym czasie były zaopatrzone w paski do zwalczania warrozy, roje zostały dokarmione poprze podanie inwertu  i pyłku pszczelego. Dodatkowo w przyszłym tygodniu wszystkie roje zostaną odymione Apiwarolem.

Należy liczyć, że wiosną wszystkie roje w dobrej kondycji rozpoczną swój cykl biologiczny i zaczną między innymi zapylać rośliny w Puszczy Augustowskiej.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw