Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Ukwiecamy Puszczę Augustowską

Informacja o działaniach projektowych
Informacja o działaniach projektowych

Nadleśnictwa Augustów, Płaska, Szczebra, Głęboki Bród i Pomorze w 2021 r. przystąpiły do realizacji projektu pn. „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków norweskich w wysokości 2 398 938 zł  co stanowi 85 % środków finansowych, jakie zostaną wydane na działania z zakresu czynnej ochrony pszczoły augustowskiej. Łączna wartość projektu wynosi 2 822 280 zł. 15 % wkładu własnego finansowane jest ze środków Funduszu Leśnego.

Jednym z bardziej efektownych i efektywnych działań jakie zrealizowaliśmy w 2022 r. jest zakładanie łąk kwietnych. Łącznie w Puszczy Augustowksiej powstało ponad 46,6 ha łąk kwietnych w 40 różnych lokalizacjach. Prace prowadzone były w dwóch etapach tj.:

  • Etap I- przygotowanie gleby poprzez orkę i wapnowanie

  • Etap II- wsiew nasion roślin miododajnych.

Na potrzeby realizacji zadania stworzona została specjalna mieszanka nasion roślin pożytkowych pszczołom i zapylaczom dostosowana również to warunków glebowych jakie są w naszych lasach. Łącznie wysiano 1600 kg mieszanki składającej się z takich roślin jak:

- koniczyna biała

- koniczyna szwedzka

- tymotka

- nostrzyk biały

- nostrzyk żółty

- facelia

- koniczyna inkarnatka

- komonica zwyczajna

- esparceta.

W załączonym filmiku możecie Państwo zapoznać się efektem końcowym naszych działań. Jest to tylko mały fragment, który nie oddaje efektu jaki udało nam się osiągnąć i który nas niezmiernie cieszy.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw