Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Zakończyliśmy długotrwały proces wsiedlania pszczół w 2022 r.

Mini pasieka leśna utworzona w ramach realizacji projektu- fot. Adam Sieńko
Mini pasieka leśna utworzona w ramach realizacji projektu- fot. Adam Sieńko

W poprzednim tygodniu zakończyliśmy zakładanie mini pasiek w nadleśnictwach Puszczy Augustowskiej.  W poszczególnych nadleśnictwach wsiedlono rodzimą rasę pszczoły augustowskiej dostarczoną  z Pasieki Hodowlanej Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie- Pasieka Olecko. Łącznie sprowadzono 54 roje, z których każdy posiada kartę pochodzenia.

Rodziny pszczele zostały dokarmione, a w ulach podjęto działania związane z zabezpieczeniem pszczół przed warozą.  Zgodnie z cyklem biologicznym rodziny pszczele przygotowują się do okresu zimowego.  Roje i ule warszawskie wraz z wyposażeniem zostały zakupione w ramach projektu  „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”.

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw