Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Szkolenie z zakresu podstawowych prac pasiecznych w sezonie jesiennym i przygotowanie do zimowli

fot. Joanna Jadeszko
fot. Joanna Jadeszko

10 sierpnia na terenie Nadleśnictwa Szczebra miały miejsce kolejne warsztaty pszczelarskie. Uczestnikami warsztatów byli opiekunowie mini pasiek leśnych złożonych w ramach projektu: „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Prelegentami byli przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarzy w Augustowie Pan Tadeusz Wasilewski i Pan Wiesław Dobrowolski, którzy podzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wskazali praktyczne aspekty przygotowania rodzin pszczelich do sezonu zimowego. Drugim tematem było zwalczanie warozy , groźnego pasożyta pszczół.

Po części teoretycznej uczestnicy przeszli do zlokalizowanej niedaleko szkółki leśnej nadleśnictwa mini pasieki składającej się z czterech uli. Pszczelarze omówili  konkretne czynności jakie należy wykonać w ulu, tak aby rodzina w dobrej kondycji przeżyła do wiosny.  Wszyscy leśnicy-opiekunowie pasiek  zgodnie stwierdzili, że uzyskanych informacji nie da się uzyskać w inny sposób niż poprzez bezpośredni  kontakt z doświadczonym pszczelarzem. Takich warsztatów nie zastąpi podręcznik czy internet.  Nieformalnie umówiliśmy się na kolejne warsztaty w połowie marca przyszłego roku, aby omówić czynności wiosenne, bo jak powiedzieli pszczelarze już teraz pracujemy na sezon pszczelarski 2023 roku.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw