Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Barciowisko 2022 już za nami !!!

Kłoda bartna z wyrytym w korze logo Lasów Państwowych- fot. Marek Węgrzynowicz
Kłoda bartna z wyrytym w korze logo Lasów Państwowych- fot. Marek Węgrzynowicz

23 lipca przy siedzibie Nadleśnictwa Augustów odbyło się IX Barciowisko.

W konkursie dziania kłód bartnych wzięło udział 19 dwuosobowych drużyn. Dodatkową kłodę wydziały osoby , które odwiedziły Barciowisko i „zaraziły się” dzianiem. Wszystkie zespoły posługiwały się tradycyjnymi narzędziami bartnymi wykutymi przez kowala z Augustowa.

Dziesięć drużyn stanowili leśnicy nadleśnictw Puszczy Augustowskiej biorący udział w projekcie: „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”.  

Dziewięć drużyn reprezentowało pasjonatów bartnictwa począwszy od Sudetów do Pomorza. Po powitaniu, odczytaniu listów od Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów dał hasło do rozpoczęcia rywalizacji.

Pomimo wysokiej temperatury żaden z uczestników nie „odpuszczał” pieszni, skobliczki i cieślicy. Po trzygodzinnej rywalizacji powstało kolejne 20 kłód, które trafią do lasów i jego okolic w Polsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody związane z bartnictwem i pszczelarstwem leśnym.

Na zakończenie przy tradycyjnym kartaczu i jagodziance wymieniono się wrażeniami i kolejnymi doświadczeniami bartnymi.

Do zobaczenia za rok na X-tym Barciowisku!!!

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw