Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

BARCIOWISKO 2022

Plakat
Plakat imprezy

23 lipca 2022 r. zaprszamy wszystkich do wziecia udziału w IX edycji BARCIOWISKA.

 

BARCIOWISKO jest imprezą jednodniową łączącą w sobie ideę edukacji ekologicznej zwracając uwagę społeczeństwa na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka, popularyzacji i lokalnej promocji bartnictwa z praktycznym wykonawstwem kłód bartnych.

Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży będą miały na celu uświadomienie roli pszczół w ekosystemie i podniesienie świadomości społecznej o konieczności aktywnej ochrony rodzimych ras pszczół, powstrzymaniu utraty równowagi biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów.

"Barciowisko" organizowana jest cyklicznej od roku 2014. W ramach rywalizacji dwudziestu drużyn dwu osobowych wykonywane będą kłody bartne. Konkurs polega na jak najwierniejszym wykonaniu zgodnie ze sztuką bartną przy użyciu udostępnionych narzędzi bartnych kłody.

W tym roku  prowadzona będzie rywalizacja w dwóch grupach: leśnicy oraz pszczelarze i pasjonaci bartnictwa.Wszystkie kłody wydziane podczas konkursu zostaną użyczone wykonawcom, a  zawieszenie i lokalizacja docelowa kłód zostanie uzgodniona z Nadleśnictwem.

PROGRAM

  • Miejsce imprezy- ul. Turystyczna 19 w Augustowie (przy siedzibie Nadleśnictwa Augustów)

  • Planowane rozpoczęcie o godz. - 09:00

  • Planowane zakończenie o godz. - 14:00

09:00- zapisy drużyn uczestniczących w konkursie dziania barcie;

09:30 - oficjalne przywitanie uczestników, omówienie zasad konkursu, przedstawienie jurorów, losowanie numerów kłód bartnych; wydawanie narzędzi; 

10:00- rozpoczęcie konkursu;

13:00- zakończenie konkursu;

13:30 - ogłoszenie wyników konkursu w dzianiu barci i wręczenie nagród zwycięzcom;

14:00 - zakończenie BARCIOWISKA 2022.

 W programie od godz. 10:00 do 13:00 gry i zabawy dla dzieci w namiocie edukacyjnym

Impreza realizowane jest w ramach projektu pn. "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowksiej. Lp- lasy pszczołom pszczoły lasom". Przypominamy, że projekt otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw