Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Światowy Dzień Pszczół w Puszczy Augustowskiej

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów
Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

20 maja po raz piąty obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Ustanowiony on został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2018 roku. W tym dniu podkreśla się, jak ważne dla bioróżnorodności Ziemi są gatunki zapylające, zwłaszcza pszczoły. Zwraca się także uwagę na zagrożenia dla tych owadów.

 

Leśnicy z puszczy augustowskiej otaczają te pożyteczne owady należytą troską realizując projekt pn. Puszcza Augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Celem projektu jest stworzenie nowych i poprawa istniejących warunków bytowania zapylaczy w lesie oraz przywrócenie pierwotnej rasy pszczoły augustowskiej linii M w Puszczy Augustowskiej. Partnerami krajowymi Nadleśnictwa Augustów są nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Szczebra oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Augustowie.

W ramach projektu wydzianych zostanie 36 barci i 51 kłód bartnych. Wykonanych zostanie 349 budek i hoteli dla zapylaczy oraz zakupionych 81 szt. tradycyjnych drewnianych uli typu warszawskiego. Do lasów Puszczy Augustowskiej wprowadzonych zostanie 125 roi rodzimej pszczoły augustowskiej, dla poprawienia jej bazy pożytkowej powstanie ponad 46 ha łąk kwietnych i bez mała 35 ha remiz-sadów. Wykonane zostanie 58 szt. oczek wodnych.

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw