Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Poprawa warunków bytowania pszczoły augustowskiej w Nadleśnictwie Szczebra

Pod koniec marca udaliśmy się do Nadleśnictwa Szczebra w celu omówienia propozycji lokalizacji działań z zakresu czynnej ochrony pszczoły augustowskiej i zapylaczy. Pracownicy bardzo ambitnie podeszli do tematu i przedstawione przez nich propozycje i wybory drzew bartnych, lokalizacji łąk i oczek wodnych są bardzo trafne i nie możemy doczekać się ich realizacji.

 

Nadleśnictwo Szczebra jest jednym z 5 partnerów projektu pn. „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”, którego beneficjentem głównym jest Nadleśnictwo Augustów.

 

Przypominamy, że projekt otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw