Informacje ogólne o projekcie

Projekt pn.„ Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 ( Fundusze Norweskie) w ramach programu Operacyjnego PL02 „ ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Umowę podpisano 08.08.2014 r w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa NFOŚIGW a Nadleśnictwem Augustów.

Dzikie pszczoły leśne pełnią w lesie bardzo ważną rolę zapylającą wiele gatunków drzew, krzewów i śródleśnych  łąk. Jako rasa bardzo zbliżona do gatunku pierwotnego, jest mniej wydajana i  mniej pożądana przez pszczelarzy. Z drugiej strony jest pszczołą bardziej przystosowaną do trudnych warunków, przez co jej populacja stanowić powinna bogaty rezerwuar genowy na wypadek nieprzewidzianych zmian środowiskowych. Jest to projekt pilotażowy i innowacyjny, z którego wnioski i doświadczenia zostaną wykorzystane w przygotowaniu programu restytucji bartnictwa na terenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Uzyskane wyniki będą podstawą do opracowania zasad prowadzenia bartnictwa i w przypadku gdy zaistnieje potrzeba zasad wsiedlenia i restytucji pszczół o edukację związaną z pszczelarstwem i bartnictwem.

Całkowity koszt wydatków kwalifikowalnych realizacji Projektu wynosi 1 289 600 zł. Poziom dofinansowania stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych, czyli 1 096 160 zł.

Nadleśnictwo Augustów jest beneficjentem projektu, podpisał umowy partnerskie z poszczególnymi jednostkami: Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Maskulińskie, Nadleśnictwo Supraśl, SGGW w Warszawie (opieka, morfologia i biologia dzikich ras pszczół.), Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, działanie obejmuję obserwację i analizę sytuacji prawnej, szukanie rozwiązań, szkolenia, dyżury prawnicze i wydanie monografii.)

Zgodnie z harmonogramem wydatkowania środków projekt składał się z 8 działań w ramach, których należało wykonać poszczególne  zadania m.in.: konferencje i warsztaty, ekspozycje edukacyjne, ścieżki i punkty edukacyjne, publikacje, promocja, strona internetowa, patronat naukowy i osłona naukowa- aspekty prawne.

Poniżej zamieszczono cześć publikacji powstałych w ramach projektu i materiały pokonferencyjne.

Kłoda bartna Nadleśnictwa Augustów

barc

Kłoda bartna Nadleśnictwa Browsk

kloda-browsk

Licznik odwiedzin

834355
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Razem
100
111
1597
832127
4817
5465
834355
Your IP: 54.165.57.161
Server Time: 2021-11-27 12:30:10